Διαγωνισμός ArmorAll Red Bull Racing:

 

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν ανάμεσα σε εσάς και την Energizer Trading Limited, Sword House, Totteridge Rd, High Wycombe HP13 6DG, Ηνωμένο Βασίλειο (ο «Διοργανωτής») και θα θεωρείται ότι επικρατούν σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυνέπειας με άλλες επικοινωνίες, όπως διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό. Οι οδηγίες καταχώρησης/αξίωσης αποτελούν μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων και με τη συμμετοχή τους όλοι οι προσφεύγοντες θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί και δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις. Κρατήστε ένα αντίγραφο για την ενημέρωσή σας.
Επιλεξιμότητα
Αυτός ο Διαγωνισμός Armor All («Διαγωνισμός») είναι ανοιχτή σε όλους τους κατοίκους της ΚΥΠΡΟΣς, ηλικίας 18 ετών και άνω, εξαιρουμένων των υπαλλήλων της Διοργανώτριας εταιρείας, των θυγατρικών ή των αντιπροσώπων της, των άμεσων οικογενειών αυτών των εργαζομένων και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που συνδέεται με αυτήν τον Διαγωνισμό. Η Armor All δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν συμμετοχές ανηλίκων. Η Red Bull Racing Limited δεν σχετίζεται με την πραγματοποίηση αυτού του Διαγωνισμού (ή την απόλαυση του Δώρου από τον νικητή) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε σχέση με τον Διαγωνισμό ή το Δώρο.

1. Η αγορά είναι απαραίτητη και απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να κρατήσουν την απόδειξή τους ως απόδειξη αγοράς για αποστολή εάν ζητηθεί.

2. «Περίοδος διαγωνισμού»: Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός από τις 00.01 τοπική ώρα την 1η Απριλίου 2023 («Ημερομηνία έναρξης») και λήγει στις 23.59 τοπική ώρα την 31η Αυγούστου 2023 («Ημερομηνία λήξης»).

3. GR Οδηγίες Συμμετοχής: Αυτός ο Διαγωνισμός απευθύνεται αποκλειστικά σε πελάτες που είναι κάτοικοι ΚΥΠΡΟΣς και οι οποίοι:
   α. Θα αγοράσουν ένα προϊόν της ArmorAll® εντός της Περιόδου του  Διαγωνισμού.
   β. Θα επισκεφθούν το www. ArmorallRBR.com (ο «Διαφημιστικός Ιστότοπος ArmorAll»), επιλέξουν “ΚΥΠΡΟΣ” εάν δεν κατευθυνθούν στη σωστή σελίδα χώρας, και εισάγουν το πλήρες ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου, και ανεβάσουν μια φωτογραφία του προϊόντος και της απόδειξης.

4. Όλες οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό που θα παραληφθούν μετά την Ημερομηνία Λήξης είναι αυτόματα άκυρες.

5. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές θα μπουν σε κλήρωση για να κερδίσουν ένα βραβείο. Οι καταναλωτές μπορούν να συμμετάσχουν συνολικά τρεις φορές καθ› όλη τη διάρκεια της Περιόδου Διαγωνισμού. Μπορείτε να κερδίσετε μόνο μία φορά.

6. Βραβείο: ένα πακέτο για 2 ενήλικες (εκτός από το βραβείο οδήγησης μονοθέσιου αυτοκινήτου) που περιλαμβάνει
   • Πτήσεις μετ› επιστροφής από μεγάλο διεθνές αεροδρόμιο στην ΚΥΠΡΟΣ
   • Mετ› επιστροφής ιδιωτικές μεταφορές από σταθμό/αεροδρόμιο στη Βαρκελώνη
   • 2 διανυκτερεύσεις σε πολυτελές ξενοδοχείο (4* τουλάχιστον) στη Βαρκελώνη, με βάση την κοινή χρήση ενός δίκλινου δωματίου
   •Καθημερινό πρωινό
   • Μετ’ επιστροφής ιδιωτικές μεταφορές από το ξενοδοχείο στο Montmelo Circuit
   • Μονοθέσια οδηγική εμπειρία, συμπεριλαμβανομένου ενός αναγνωριστικού γύρου ως επιβάτης
ακολουθούμενη από τέσσερις γύρους ως οδηγός – μόνο ο νικητής
   • Δείπνο τριών πιάτων και ποτά σε κορυφαίο εστιατόριο στη Βαρκελώνη, μέχρι το μέγιστο
ποσό των €75 ανά άτομο, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών

7. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει συμμετοχές στο Διαγωνισμό εάν αυτές:
   α. περιέχουν δυσφημιστικό, κακόβουλο, άσεμνο ή άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης σεξιστικής ή ρατσιστικής γλώσσας ή εικόνων ή αιτημάτων,
   β. επιδοκιμάζουν ή ενθαρρύνουν βίαιη ή αντικοινωνική συμπεριφορά·
   γ. προσβάλλουν με βάση τη θρησκεία, το φύλο, το γενετήσιο προσανατολισμό, τη γύμνια, την αναπηρία ή την ηλικία·
   δ. αναφέρονται αρνητικά για τη Διοργανώτρια εταιρεία ή για οποιαδήποτε άλλη μάρκα ή αναφέρονται στους άμεσους ανταγωνιστές της,
   ε. αντιπροσωπεύουν κίνδυνο, φόβο ή αγωνία για την υγεία και την ασφάλεια·
   στ. προκαλούν κάθε είδους ανυποληψία στον Διοργανωτή.

8. Επιλογή Νικητή: Ο Νικητής θα επιλεγεί από όλες τις έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό που θα ληφθούν καθ› όλη τη διάρκεια της Περιόδου του Διαγωνισμού, με τυχαία κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί από ένα διαδικτυακό πρόγραμμα στις 4 Σεπτεμβρίου 2023.

9. Ο νικητής θα ειδοποιηθεί μέσω email την ίδια ημέρα της κλήρωσης και θα πρέπει να απαντήσει εντός 14 ημερών από την πρώτη επικοινωνία που έλαβε για να επιβεβαιώσει την αποδοχή και την επιλεξιμότητά του. Εάν ένας νικητής δεν απαντήσει εντός 14 ημερών από την πρώτη επικοινωνία, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τον συγκεκριμένο Νικητή και να επιλέξει άλλον Νικητή.

10. Η Διοργανώτρια εταιρεία θα επικοινωνήσει με τον Νικητή εντός 28 ημερών από την επιβεβαίωση της αποδοχής του για να κανονίσει την εκπλήρωση του Δώρου του. Εάν δεν είναι δυνατή η διευθέτηση του Βραβείου εντός 28 ημερών από τη στιγμή που ο Διαχειριστής επικοινωνεί με έναν Νικητή, αυτός ο Νικητής ενδέχεται να αποκλειστεί κατά τη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας εταιρείας. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει το Δώρο αυτού του Νικητή και να επιλέξει έναν άλλον Νικητή.

11. Το Δώρο δεν μεταβιβάζεται και δεν μετατρέπεται σε μετρητά ή σε άλλη εναλλακτική λύση για το δώρο εν όλω ή εν μέρει. Σε περίπτωση απρόβλεπτων περιστάσεων, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει μια εναλλακτική ανταμοιβή ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.

12. Ο Διοργανωτής θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα από τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό ή τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπο Διαγωνισμού Armor All για να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με το Διαγωνισμό και τον Ιστότοπο Διαγωνισμού Armor All μέχρι να ληφθούν όλα τα Βραβεία. Ο Διοργανωτής δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για δραστηριότητες μάρκετινγκ χωρίς την ξεχωριστή συγκατάθεσή σας. Επισκεφτείτε http://energizergrouplegal.com/ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Διοργανώτρια εταιρεία θα επεξεργάζεται και θα προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα απορρήτου σας και τον τρόπο άσκησής τους.

13. Εάν ο πελάτης αντιμετωπίσει προβλήματα κατά τη χρήση του ιστοτόπου διαγωνισμού Armor All, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών στο Armorall@redklein.com

14. Οι καταχωρήσεις διαγωνισμού που υποβάλλονται μέσω πρακτόρων, τρίτων ή συμμετοχών προώθησης που δημιουργούνται αυτόματα από υπολογιστή ή δυσανάγνωστες ή ελλιπείς συμμετοχές στο διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές.

15. Ο Διοργανωτής θα κάνει ό, τι μπορεί εύλογα για να διασφαλίσει ότι ο ιστότοπος διαγωνισμού Armor All λειτουργεί σωστά καθ ‹όλη τη διάρκεια της Περιόδου του Διαγωνισμού. Ωστόσο, η Διοργανώτρια εταιρεία δεν θα αποδεχθεί την ευθύνη για συμμετοχές στο Διαγωνισμό που χάνονται ή καθυστερούν κατά τη μεταφορά, ανεξάρτητα από την αιτία, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε βλάβης εξοπλισμού, τεχνικής δυσλειτουργίας, συστημάτων, δορυφόρου, δικτύου, διακομιστή, υλικού υπολογιστή ή βλάβης λογισμικού οποιουδήποτε είδους.

16. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείσει οποιοδήποτε άτομο διαφθείρει ή επηρεάζει τη διαχείριση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, την ακεραιότητα ή την ορθή διεξαγωγή του Διαγωνισμού.

17. Αυτός ο Διαγωνισμός και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το εθνικό δίκαιο κάθε χώρας και οι συμμετέχοντες θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της χώρας διαμονής τους.

18. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια εταιρεία, οι αντιπρόσωποι ή οι διανομείς της δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι ή υπόλογοι να αποζημιώσουν τους συμμετέχοντες ή να αποδεχτούν οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, τραυματισμό ή θάνατο που προκύπτει ως αποτέλεσμα της ανάληψης του Δώρου , εκτός εάν προκαλείται από αμέλεια της Διοργανώτριας εταιρείας, τους αντιπροσώπους ή διανομείς της ή των υπαλλήλων τους. Τα νόμιμα δικαιώματά σας δεν επηρεάζονται.

19. Σε περίπτωση περιστάσεων εκτός του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας εταιρείας ή άλλως όπου απάτη, κατάχρηση ή/και σφάλμα (ανθρώπινο ή ηλεκτρονικό) επηρεάζει ή θα μπορούσε να επηρεάσει την ορθή λειτουργία αυτού του Διαγωνισμού ή την απονομή ενός Δώρου, και μόνο όπου οι περιστάσεις το καθιστούν αναπόφευκτο, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να τροποποιήσει το Διαγωνισμό ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο, αλλά θα προσπαθεί πάντα να ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στους συμμετέχοντες, προκειμένου να αποφευχθεί αδικαιολόγητη απογοήτευση.

20. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ο συμμετέχων επιβεβαιώνει ότι είναι επιλέξιμος και ότι δικαιούται να διεκδικήσει το Δώρο, εάν ισχύει. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει όλες τις συμμετοχές στο Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της απαίτησης απόδειξης ότι ο συμμετέχων έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό (η οποία πρέπει να παρασχεθεί εντός 14 ημερών) και να αρνηθεί να απονείμει ένα Δώρο ή να αποσύρει ένα Δικαίωμα Δώρου ή/και να αρνηθεί περαιτέρω συμμετοχή στο Διαγωνισμό και να αποκλείσει τον συμμετέχοντα όπου υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύει ότι υπήρξε παραβίαση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή οποιωνδήποτε οδηγιών που αποτελούν μέρος των απαιτήσεων συμμετοχής αυτού του Διαγωνισμού ή άλλως όταν ένας συμμετέχων έχει αποκτήσει αθέμιτο πλεονέκτημα συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό ή έχει κερδίσει χρησιμοποιώντας δόλια μέσα. Ο Διοργανωτής θα είναι ο τελικός κριτής σε οποιεσδήποτε αποφάσεις και αυτές θα είναι δεσμευτικές.

21. Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις ρήτρες κριθεί παράνομη, άκυρη ή άλλως ανεφάρμοστη, τότε θα αποκοπεί και θα διαγραφεί από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και οι υπόλοιπες ρήτρες θα επιβιώσουν και θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

22. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις υπερισχύουν σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυνέπειας με οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένου του διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού.

23. Τα παράπονα σχετικά με το διαγωνισμό μπορούν να σταλούν στη διεύθυνση Armorall@redklein.com. Αυτός ο Διαγωνισμός διοργανώνεται σύμφωνα με τον Ολλανδικό Κώδικα Δεοντολογίας για τα Διαφημιστικά Τυχερά Παιχνίδια και οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις βρίσκονται στη διεύθυνση www. Armorallrbr.com

24. Η Red Bull Racing Limited δεν σχετίζεται με την πραγματοποίηση αυτού του Διαγωνισμού (ή την απόλαυση του Δώρου από τον νικητή) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε σχέση με το Διαγωνισμό ή το Δώρο.

25. ©2023 Energizer. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Armor All είναι εμπορικό σήμα της Energizer Auto.